طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمانبردارى به انگلیسی فرمانبردارى یعنی چه

فرمانبردارى

obedience
obsequy
submission

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها