طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرماندار به انگلیسی فرماندار یعنی چه

فرماندار

governor
legate
proconsul

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها