طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمانده طبالان به انگلیسی فرمانده طبالان یعنی چه

فرمانده طبالان

drum major

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها