طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمانده ى ناوگان به انگلیسی فرمانده ى ناوگان یعنی چه

فرمانده ى ناوگان

admiral of the fleet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها