طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمانرواى مطلق به انگلیسی فرمانرواى مطلق یعنی چه

فرمانرواى مطلق

dictator
imperator
prince

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها