طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمانرواى مقتدر به انگلیسی فرمانرواى مقتدر یعنی چه

فرمانرواى مقتدر

potentate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها