طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمانروا به انگلیسی فرمانروا یعنی چه

فرمانروا

lord
raja
ruler
warlord

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها