طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمانفرما به انگلیسی فرمانفرما یعنی چه

فرمانفرما

emperor
governor general
superordinate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها