طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمدارى به انگلیسی فرمدارى یعنی چه

فرمدارى

administration

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها