طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فرمول بندى کردن به انگلیسی فرمول بندى کردن یعنی چه

فرمول بندى کردن

formulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها