طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فروشنده سیار به انگلیسی فروشنده سیار یعنی چه

فروشنده سیار

runner
sales man
traveling man
traveling salesman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها