معنی و ترجمه کلمه فریاد خوشحالى به انگلیسی فریاد خوشحالى یعنی چه

فریاد خوشحالى

holler
hoopla
whoopee

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها