طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فریس به انگلیسی فریس یعنی چه

فریس

percipient

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها