معنی و ترجمه کلمه فسیل دار به انگلیسی فسیل دار یعنی چه

فسیل دار

fossiliferous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها