طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فقیر کردن به انگلیسی فقیر کردن یعنی چه

فقیر کردن

impoverish
pauperize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها