طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فورانى به انگلیسی فورانى یعنی چه

فورانى

spiky

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها