طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فیصل دهنده به انگلیسی فیصل دهنده یعنی چه

فیصل دهنده

arbitrator

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها