معنی و ترجمه کلمه قائل به تشریفات شدن به انگلیسی قائل به تشریفات شدن یعنی چه

قائل به تشریفات شدن

ritualize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها