طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قائل شدن جنبه انسانى براى خدا به انگلیسی قائل شدن جنبه انسانى براى خدا یعنی چه

قائل شدن جنبه انسانى براى خدا

anthropomorphism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها