معنی و ترجمه کلمه قائل نشدن به انگلیسی قائل نشدن یعنی چه

قائل نشدن

disallow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها