طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قائم الزاویه به انگلیسی قائم الزاویه یعنی چه

قائم الزاویه

rectangular

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها