طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قائم بذات به انگلیسی قائم بذات یعنی چه

قائم بذات

self perpetuation
substantive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها