طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قائم مقامى به انگلیسی قائم مقامى یعنی چه

قائم مقامى

vicarial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها