معنی و ترجمه کلمه قابلت ارتجاع یا نرمش پذیرى در مقابل حرارت به انگلیسی قابلت ارتجاع یا نرمش پذیرى در مقابل حرارت یعنی چه

قابلت ارتجاع یا نرمش پذیرى در مقابل حرارت

thermoplasticity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها