طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلت انعطاف به انگلیسی قابلت انعطاف یعنی چه

قابلت انعطاف

pliability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها