معنی و ترجمه کلمه قابلت حمل و نقل یا ترابرى به انگلیسی قابلت حمل و نقل یا ترابرى یعنی چه

قابلت حمل و نقل یا ترابرى

portability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها