طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت آبستن شدن به انگلیسی قابلیت آبستن شدن یعنی چه

قابلیت آبستن شدن

pregnability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها