طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت ارائه به انگلیسی قابلیت ارائه یعنی چه

قابلیت ارائه

presentability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها