طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت ارتباط به انگلیسی قابلیت ارتباط یعنی چه

قابلیت ارتباط

communicability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها