طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت ارتجاعى به انگلیسی قابلیت ارتجاعى یعنی چه

قابلیت ارتجاعى

elasticity

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها