طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت استماع به انگلیسی قابلیت استماع یعنی چه

قابلیت استماع

audibility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها