طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت استیناف به انگلیسی قابلیت استیناف یعنی چه

قابلیت استیناف

appealability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها