طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت اشتعال به انگلیسی قابلیت اشتعال یعنی چه

قابلیت اشتعال

flammability
inflammability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها