طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت انبساط به انگلیسی قابلیت انبساط یعنی چه

قابلیت انبساط

expandability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها