طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت انتقال به انگلیسی قابلیت انتقال یعنی چه

قابلیت انتقال

portability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها