طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت انشقاق به انگلیسی قابلیت انشقاق یعنی چه

قابلیت انشقاق

fissility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها