طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت انعقاد به انگلیسی قابلیت انعقاد یعنی چه

قابلیت انعقاد

coagulability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها