طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت انعکاس به انگلیسی قابلیت انعکاس یعنی چه

قابلیت انعکاس

reflectance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها