طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت انقباض به انگلیسی قابلیت انقباض یعنی چه

قابلیت انقباض

retractility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها