طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت انکسار به انگلیسی قابلیت انکسار یعنی چه

قابلیت انکسار

refrangibility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها