طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت برش به انگلیسی قابلیت برش یعنی چه

قابلیت برش

resectability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها