طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت تحریک به انگلیسی قابلیت تحریک یعنی چه

قابلیت تحریک

excitability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها