طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت تصور به انگلیسی قابلیت تصور یعنی چه

قابلیت تصور

conceivability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها