معنی و ترجمه کلمه قابلیت تعقیب به انگلیسی قابلیت تعقیب یعنی چه

قابلیت تعقیب

suability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها