طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت تکثیر به انگلیسی قابلیت تکثیر یعنی چه

قابلیت تکثیر

reproducibility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها