طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت تکرار به انگلیسی قابلیت تکرار یعنی چه

قابلیت تکرار

repeatability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها