طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت جلوگیرى به انگلیسی قابلیت جلوگیرى یعنی چه

قابلیت جلوگیرى

preventability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها