طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت درک به انگلیسی قابلیت درک یعنی چه

قابلیت درک

comprehensibility

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها