طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت سواشدن به انگلیسی قابلیت سواشدن یعنی چه

قابلیت سواشدن

severability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها