طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابلیت سکنى به انگلیسی قابلیت سکنى یعنی چه

قابلیت سکنى

habitability

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها